<%@ Language="VBScript" CodePage=1254 %> İlgi Çiçek Online Çiçek Satışı Hoşgeldiniz
my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website
<% Function temizle(GelenVeri) GelenVeri = Replace(GelenVeri, " " , "-" , 1, -1, 1) temizle=GelenVeri End Function %> <% Function temizle1(GelenVeri) GelenVeri = Replace(GelenVeri, "-" , " " , 1, -1, 1) temizle1=GelenVeri End Function %> <%on error resume next%> <% Session.Codepage=1254 %> <% session("av")="evet" Dim SatirBaslangicZamani SatirBaslangicZamani = Timer %> <% Function temizlec(GelenVeri) GelenVeri = Replace(GelenVeri, " " , "-" , 1, -1, 1) temizlec=GelenVeri End Function %> <% Function temizlec1(GelenVeri) GelenVeri = Replace(GelenVeri, "-" , " " , 1, -1, 1) temizlec1=GelenVeri End Function %> <% Function Temizle44(GelenVeri) GelenVeri = Replace(GelenVeri, "." , "," , 1, -1, 1) Temizle44=GelenVeri End Function %> <% id=42 Vt_Pth=Server.Mappath(""&veri_yolu&"") Cumle= "DBQ="& Vt_Pth &";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}" Set Bag=Server.CreateObject("Adodb.Connection") Bag.Open Cumle Set atlas=Server.CreateObject("Adodb.Recordset") Sorgu="Select * from doviz where id="&id atlas.Open Sorgu, Bag, 1, 3 if not atlas.EOF then %> <%if atlas("otomatik")<>"0" then%> <% Public Function VeriAl(strGelen) Set objVeriAl = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP" ) objVeriAl.Open "GET" , strGelen, FALSE objVeriAl.sEnd VeriAl = objVeriAl.Responsetext SET objVeriAl = Nothing End Function strAdres = "http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.html" strVeri = VeriAL(strAdres) iDolar=InStr(strVeri,"USD" ) iEuro=InStr(strVeri,"EUR" ) session ("dolar")=temizle44( Mid(strVeri,iDolar+51,10)) session ("euro")=temizle44( Mid(strVeri,iEuro+50,11)) %> <%Else%> <% session ("dolar")=temizle44(atlas("dolar")) session ("euro")=temizle44(atlas("euro")) %> <%end if%> <%end if%> <% if Request.QueryString("tsl")<>"" then Session("tsl")=Request.QueryString("tsl") end if %> <% Vt_Pth=Server.Mappath(""&veri_yolu&"") tass= "DBQ="& Vt_Pth &";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}" Set atlas45=Server.CreateObject("Adodb.Connection") atlas45.Open tass Set atlas44=Server.CreateObject("Adodb.Recordset") Sorgu="Select aktif,id,unvan,email,baslik,adres,telefon,fax from iletisim where aktif='1'" atlas44.Open Sorgu, atlas45, 1, 3 if atlas44.EOF then response.Write("
Sistem Hatası ") %>

Bahçenizde Su Kaynağı Dereler Su Gösterileri Mini Dereler Göletler Mini Gölet Yapımları
Yapay Su Kaynakları

*Süs Havuzu, Su Gösterileri ve Şelale Projelendirme ve Uygulamalarımız…

- Yüzme havuzları
- Doğal ve yapay göletler
- Şelaleler su gösterileri