<%@ Language="VBScript" CodePage=1254 %> İlgi Çiçek Online Çiçek Satışı Hoşgeldiniz
my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website my website
<% Function temizle(GelenVeri) GelenVeri = Replace(GelenVeri, " " , "-" , 1, -1, 1) temizle=GelenVeri End Function %> <% Function temizle1(GelenVeri) GelenVeri = Replace(GelenVeri, "-" , " " , 1, -1, 1) temizle1=GelenVeri End Function %> <%on error resume next%> <% Session.Codepage=1254 %> <% session("av")="evet" Dim SatirBaslangicZamani SatirBaslangicZamani = Timer %> <% Function temizlec(GelenVeri) GelenVeri = Replace(GelenVeri, " " , "-" , 1, -1, 1) temizlec=GelenVeri End Function %> <% Function temizlec1(GelenVeri) GelenVeri = Replace(GelenVeri, "-" , " " , 1, -1, 1) temizlec1=GelenVeri End Function %> <% Function Temizle44(GelenVeri) GelenVeri = Replace(GelenVeri, "." , "," , 1, -1, 1) Temizle44=GelenVeri End Function %> <% id=42 Vt_Pth=Server.Mappath(""&veri_yolu&"") Cumle= "DBQ="& Vt_Pth &";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}" Set Bag=Server.CreateObject("Adodb.Connection") Bag.Open Cumle Set atlas=Server.CreateObject("Adodb.Recordset") Sorgu="Select * from doviz where id="&id atlas.Open Sorgu, Bag, 1, 3 if not atlas.EOF then %> <%if atlas("otomatik")<>"0" then%> <% Public Function VeriAl(strGelen) Set objVeriAl = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP" ) objVeriAl.Open "GET" , strGelen, FALSE objVeriAl.sEnd VeriAl = objVeriAl.Responsetext SET objVeriAl = Nothing End Function strAdres = "http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.html" strVeri = VeriAL(strAdres) iDolar=InStr(strVeri,"USD" ) iEuro=InStr(strVeri,"EUR" ) session ("dolar")=temizle44( Mid(strVeri,iDolar+51,10)) session ("euro")=temizle44( Mid(strVeri,iEuro+50,11)) %> <%Else%> <% session ("dolar")=temizle44(atlas("dolar")) session ("euro")=temizle44(atlas("euro")) %> <%end if%> <%end if%> <% if Request.QueryString("tsl")<>"" then Session("tsl")=Request.QueryString("tsl") end if %> <% Vt_Pth=Server.Mappath(""&veri_yolu&"") tass= "DBQ="& Vt_Pth &";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}" Set atlas45=Server.CreateObject("Adodb.Connection") atlas45.Open tass Set atlas44=Server.CreateObject("Adodb.Recordset") Sorgu="Select aktif,id,unvan,email,baslik,adres,telefon,fax from iletisim where aktif='1'" atlas44.Open Sorgu, atlas45, 1, 3 if atlas44.EOF then response.Write("
Sistem Hatası ") %>

Andezit Taş Uygulamaları Bahçe Duvarları Çim Plağı Döşeme Çitler Garaj Kapıları
Ferforje Çitler

Ferforje Yapımları

Taşın Estetiği

Villa Bahçesi Aydınlatma
Yürüme Yolları

Yürüme Yolu

*Bahçe Aydınlatma ve Sert Zemin Uygulamaları…

Tasarım ve projelendirmeye uygun, özel olarak seçilmiş doğal malzemelerle çit yapımı…

 Havuz, köprü, yürüyüş yolu, Ayrıca, yoğun mühendislik ve işçilik gerektiren istinat duvarları, estetik görünümlü işlevsel taş kaplamaları ve Aydınlatma Ekipmanları…

Bahçe çiti pergola ferforje yapımları…